سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس‌ اظهار داشت: مقرر شد جهت حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی شود….

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس‌ اظهار داشت: مقرر شد جهت حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی شود.