سرمربی پرتغالی استقلال در آستانه شروع لیگ برتر تصمیم مهمی گرفته است.

سرمربی پرتغالی استقلال در آستانه شروع لیگ برتر تصمیم مهمی گرفته است.