مگنوس کارلسن، مرد شماره یک شطرنج جهان می‌گوید از شطرنج کلاسیک خسته است و نیاز به استراحت دارد.

مگنوس کارلسن، مرد شماره یک شطرنج جهان می‌گوید از شطرنج کلاسیک خسته است و نیاز به استراحت دارد.