رکنا: در شرایطی که شهرداری منطقه 12 تهران با تعیین ضرب الاجل از واحدهای صنفی تولیدکننده کفش در منطقه باغ سپهسالار تهران خواسته است که هرچه سریع تر این منطقه را ترک کنند و به یکی از شهرک های صنعتی اطراف تهران بروند، رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست د…

رکنا: در شرایطی که شهرداری منطقه 12 تهران با تعیین ضرب الاجل از واحدهای صنفی تولیدکننده کفش در منطقه باغ سپهسالار تهران خواسته است که هرچه سریع تر این منطقه را ترک کنند و به یکی از شهرک های صنعتی اطراف تهران بروند، رسول شجری، رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز تهران به رکنا می گوید با توجه به این که تولیدکنندگان این واحدهای صنفی قادر به جابه‌جایی سریع از منطقه باغ سپهسالار تهران نیستند، اصرار شهرداری به این نقل مکان و پلمپ کردن واحدهای صنفی تولیدی کفش در این منطقه می تواند منجر به بیکار شدن 4 هزار کارگر فعال در 600 واحد تولیدی کفش در منطقه باغ سپهسالار شود.