با تصمیم کی‌روش دو مهاجم تیم ملی ایران باید برای قرار گرفتن در ترکیب با هم رقابت کنند.

با تصمیم کی‌روش دو مهاجم تیم ملی ایران باید برای قرار گرفتن در ترکیب با هم رقابت کنند.