روز گذشته، رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس، از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید برای سهام عدالت خبر داد. اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ روز گذشته، رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس، از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید برای سهام عدالت خبر داد. آیین‌نامه فعلی سهام عدالت، تابستان ۱۳…

روز گذشته، رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس، از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید برای سهام عدالت خبر داد. اقتصادآنلاین - سارا محسنی؛ روز گذشته، رییس فراکسیون سهام عدالت مجلس، از تدوین آیین‌نامه‌ای جدید برای سهام عدالت خبر داد. آیین‌نامه فعلی سهام عدالت، تابستان ۱۳۹۹ توسط شورای عالی بورس تصویب و طی این دو سال، اصلاحاتی بر روی آن اعمال شد.