ورود علی پروین به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار پرسپولیس و النصر را در این ویدئو ببینید.

ورود علی پروین به ورزشگاه آزادی برای تماشای دیدار پرسپولیس و النصر را در این ویدئو ببینید.