کاوشگر خورشیدی پارکر که پیش از این با دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است، یک روز تاریخی دیگر را رقم زد.

کاوشگر خورشیدی پارکر که پیش از این با دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است، یک روز تاریخی دیگر را رقم زد.