رئیس پلیس مشهد از دستگیری اعضای باند مخوف «هراس» در این شهر خبر داد؛ باندی که صحنه‌های دلخراش تبهکاری و قمه‌کشی‌های خونبار خود را در فضای مجازی منتشر می‌کرد….

رئیس پلیس مشهد از دستگیری اعضای باند مخوف «هراس» در این شهر خبر داد؛ باندی که صحنه‌های دلخراش تبهکاری و قمه‌کشی‌های خونبار خود را در فضای مجازی منتشر می‌کرد.