یکی از مناطق تهران که بیشترین آسیب از سیل‌های اخیر را تجربه کرد منطقه امام‌زاده داوود بود.
حالا بعد از گذشت پنج روز از وقوع سیل، هنوز آثار تخریب در امام‌زاده داوود خودنمایی می‌کند. – عکس: علی قنبرلو…

یکی از مناطق تهران که بیشترین آسیب از سیل‌های اخیر را تجربه کرد منطقه امام‌زاده داوود بود.
حالا بعد از گذشت پنج روز از وقوع سیل، هنوز آثار تخریب در امام‌زاده داوود خودنمایی می‌کند. – عکس: علی قنبرلو