کریستیانو رونالدو، به مناسب تولد ۳۸ سالگی‌اش خود یک مهمانی را به همراه دوستانش برپا کرد.

کریستیانو رونالدو، به مناسب تولد ۳۸ سالگی‌اش خود یک مهمانی را به همراه دوستانش برپا کرد.