نماز عید سعید فطر صبح امروز سه شنبه همزمان در سراسر ایران و با حضور اقشار مختلف مردم ا‌قامه شد .

نماز عید سعید فطر صبح امروز سه شنبه همزمان در سراسر ایران و با حضور اقشار مختلف مردم ا‌قامه شد .