ویدئویی از لحظه حساسی که علیرضا بیرانوند ضربه سر رونالدو را مهار کرد ببینید.

ویدئویی از لحظه حساسی که علیرضا بیرانوند ضربه سر رونالدو را مهار کرد ببینید.