یک فعال رسانه‌ای مسیحی از رزمندگان حزب‌الله خواسته بود شلیک موشک به مواضع صهیونیستی را با شعار «یا مریم» انجام بدهند و این درخواست انجام شد. لحظه شلیک موشک را ببینید….

یک فعال رسانه‌ای مسیحی از رزمندگان حزب‌الله خواسته بود شلیک موشک به مواضع صهیونیستی را با شعار «یا مریم» انجام بدهند و این درخواست انجام شد. لحظه شلیک موشک را ببینید.