رونالدو بازیکن تیم النصر در دیدار با ابها با ضربه ایستگاهی برای تیم خود گلزنی کرد.

رونالدو بازیکن تیم النصر در دیدار با ابها با ضربه ایستگاهی برای تیم خود گلزنی کرد.