درحالیکه هنوز شمارش آرای انتخابات ترکیه تمام نشده و پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فعلی و نامزد انتخابات ترکیه به طور رسمی اعلام نشده، طرفداران اردوغان به شادی در خیابان‌های آنکارا پرداختند….

درحالیکه هنوز شمارش آرای انتخابات ترکیه تمام نشده و پیروزی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری فعلی و نامزد انتخابات ترکیه به طور رسمی اعلام نشده، طرفداران اردوغان به شادی در خیابان‌های آنکارا پرداختند.