می‌گویند بوستان معروف خیابان ولی‌عصر(عج) نخستین بوستانی است که تهرانی‌ها به میهمان‌های غیرتهرانی خود معرفی می‌کنند؛ بوستانی زیبا با گونه‌های متنوع گیاهی که قدم زدن در آن در هر ۴ فصل سال لذت وصف‌نشدنی دارد….

می‌گویند بوستان معروف خیابان ولی‌عصر(عج) نخستین بوستانی است که تهرانی‌ها به میهمان‌های غیرتهرانی خود معرفی می‌کنند؛ بوستانی زیبا با گونه‌های متنوع گیاهی که قدم زدن در آن در هر ۴ فصل سال لذت وصف‌نشدنی دارد.