زن ۳۸ ساله‌ای که چند شب پیش مورد حمله سگ پیت‌بول همسایه قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد، جزئیات این حادثه را روایت می‌کند.

زن ۳۸ ساله‌ای که چند شب پیش مورد حمله سگ پیت‌بول همسایه قرار گرفت و به‌شدت زخمی شد، جزئیات این حادثه را روایت می‌کند.