به دلیل بارندگی‌های اخیر و مساعد شدن وضعیت آب و هوایی، تعدادی پرنده شکاری از جمله سارگپه، عقاب و دلیجه صبح یکشنبه ۹ مردادماه در منطقه تالاب حوض سلطان قم رهاسازی شد….

به دلیل بارندگی‌های اخیر و مساعد شدن وضعیت آب و هوایی، تعدادی پرنده شکاری از جمله سارگپه، عقاب و دلیجه صبح یکشنبه ۹ مردادماه در منطقه تالاب حوض سلطان قم رهاسازی شد.