مراسم افتتاح ۵ ایستگاه جدید و بهره‌برداری از ۱۱ کیلومتر مسیر ریلی از قطعات میانی خطوط ۶ و ۷ متروی تهران صبح شنبه (۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ) با حضور آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور در ایستگاه بوستان لاله برگزار شد….

مراسم افتتاح ۵ ایستگاه جدید و بهره‌برداری از ۱۱ کیلومتر مسیر ریلی از قطعات میانی خطوط ۶ و ۷ متروی تهران صبح شنبه (۲۷ اسفند ۱۴۰۱ ) با حضور آیت الله «سید ابراهیم رییسی» رییس جمهور در ایستگاه بوستان لاله برگزار شد.