هوادار معلول ولی پرتوان پرسپولیس با پیگیری‌های باشگاه پرسپولیس به آرزوی خود رسید و عصر امروز با کریستیانو رونالدو دیدار کرد.

هوادار معلول ولی پرتوان پرسپولیس با پیگیری‌های باشگاه پرسپولیس به آرزوی خود رسید و عصر امروز با کریستیانو رونالدو دیدار کرد.