ویدئویی از بارش برف پاییزی در پناهگاه شیرپلا در ارتفاعات تهران را می‌بینید.

ویدئویی از بارش برف پاییزی در پناهگاه شیرپلا در ارتفاعات تهران را می‌بینید.