تصاویری از بارش رحمت الهی در حرم مطهر رضوی و حال و هوای زائران را مشاهده می‌کنید.

تصاویری از بارش رحمت الهی در حرم مطهر رضوی و حال و هوای زائران را مشاهده می‌کنید.