تعداد زیادی از جذاب‌ترین سلبریتی‌ها طرفدار آرسنال هستند و نشریه «سان» هفت مورد از هواداران جذاب توپچی‌های خوش‌شانس را برشمرده است.

تعداد زیادی از جذاب‌ترین سلبریتی‌ها طرفدار آرسنال هستند و نشریه «سان» هفت مورد از هواداران جذاب توپچی‌های خوش‌شانس را برشمرده است.