تصاویر ماهواره‌ای از روند احیای موفقیت‌آمیز دریاچه ارومیه را مشاهده می‌کنید.

تصاویر ماهواره‌ای از روند احیای موفقیت‌آمیز دریاچه ارومیه را مشاهده می‌کنید.