رسانه‌ها تصاویر واضح‌تری از لحظه به‌ثمر رسیدن گل دوم ژاپن به اسپانیا منتشر کردند.

رسانه‌ها تصاویر واضح‌تری از لحظه به‌ثمر رسیدن گل دوم ژاپن به اسپانیا منتشر کردند.