کنستانتین بوریسف، فضانورد روس، فیلمی از بخش های مختلف ایستگاه فضایی بین المللی منتشر کرد که پر بازدید شده است.

کنستانتین بوریسف، فضانورد روس، فیلمی از بخش های مختلف ایستگاه فضایی بین المللی منتشر کرد که پر بازدید شده است.