مردم بجنورد همانند سایر شهرهای کشور پس از نماز جمعه این شهرستان به خیابان آمدند و برائت خود را از اغتشاشگران با سردادن شعارهایی به نمایش گذاشتند….

مردم بجنورد همانند سایر شهرهای کشور پس از نماز جمعه این شهرستان به خیابان آمدند و برائت خود را از اغتشاشگران با سردادن شعارهایی به نمایش گذاشتند.