چهار هزار و ۳۸۰ واحد مسکن مهر؛ صبح پنج شنبه ( ۹ آذر ۱۴۰۲) با حضور «سید ابراهیم رئیسی» رییس جمهور به صورت رسمی به متقاضیان در شهر جدید پرند تحویل شد….

چهار هزار و ۳۸۰ واحد مسکن مهر؛ صبح پنج شنبه ( ۹ آذر ۱۴۰۲) با حضور «سید ابراهیم رئیسی» رییس جمهور به صورت رسمی به متقاضیان در شهر جدید پرند تحویل شد.