تصویری از بمب‌های چند تنی ساخت آمریکا که توسط ارتش رژیم‌ صهیونیستی بر سر مردم غزه فرود می‌آید را ببینید.

تصویری از بمب‌های چند تنی ساخت آمریکا که توسط ارتش رژیم‌ صهیونیستی بر سر مردم غزه فرود می‌آید را ببینید.