حمله به نزدیک مقر سابق نشریه شارلی ابدو در پاریس ۴ نفر زخمی شدند که حال ۲ تن از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

حمله به نزدیک مقر سابق نشریه شارلی ابدو در پاریس ۴ نفر زخمی شدند که حال ۲ تن از آن‌ها وخیم گزارش شده است.