اطراف هتل محل اقامت النصر را در این ویدئو ببینید. رونالدو و ستاره‌های این تیم عربستانی آماده حرکت به سمت ورزشگاه آزادی هستند. بازی امروز ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود….

اطراف هتل محل اقامت النصر را در این ویدئو ببینید. رونالدو و ستاره‌های این تیم عربستانی آماده حرکت به سمت ورزشگاه آزادی هستند. بازی امروز ساعت ۲۱:۳۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.