انیو موریکونه آهنگساز برجسته ایتالیایی در ۹۱ سالگی درگذشت. او خالق موسیقی‌های به یادماندنی برخی از مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بود.

انیو موریکونه آهنگساز برجسته ایتالیایی در ۹۱ سالگی درگذشت. او خالق موسیقی‌های به یادماندنی برخی از مهم‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما بود.

انیو موریکونه
انیو موریکونه
انیو موریکونه
انیو موریکونه
انیو موریکونه
انیو موریکونه