رسانه‎های یمنی تصاویر مربوط به حملات هوایی عربستان سعودی به مراسم عروسی در استان «الجوف» را که بیش از ۲۵ شهید بر جای گذاشت، منتشر کردند.

رسانه‎های یمنی تصاویر مربوط به حملات هوایی عربستان سعودی به مراسم عروسی در استان «الجوف» را که بیش از ۲۵ شهید بر جای گذاشت، منتشر کردند.