یک شرکت تایلندی پس از شیوع ویروس کرونا تاکسی‌های خود را به محل پرورش گل و گیاه تبدیل کرد.

یک شرکت تایلندی پس از شیوع ویروس کرونا تاکسی‌های خود را به محل پرورش گل و گیاه تبدیل کرد.