در پی انفجار یک دستگاه تانکر سوخت‌رسان در «سیرالئون» ۹۱ نفر کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. مقامات شهر «فری‌تاون» پایتخت «سیرالئون» اعلام کردند: روز جمعه یک تانکر سوخت رسان در این شهر دچار تصادف شد و ساعتی متوقف ماند. نشست بنزین باعث شد تا مردم برای…

در پی انفجار یک دستگاه تانکر سوخت‌رسان در «سیرالئون» ۹۱ نفر کشته شده و تعداد زیادی زخمی شدند. مقامات شهر «فری‌تاون» پایتخت «سیرالئون» اعلام کردند: روز جمعه یک تانکر سوخت رسان در این شهر دچار تصادف شد و ساعتی متوقف ماند. نشست بنزین باعث شد تا مردم برای برداشتن سوخت حمله‌ور شوند که در اثر انفجار تانکر تاکنون ۹۱ نفر کشته و ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند.تصاویر شاهدان عینی از این حادثه را ببینید.