چهارمین همایش ادبی فخر ایران و مراسم رونمایی از خودرو دانشمند شهید «محسن فخری زاده» صبح چهارشنبه (۸ آذر ماه ۱۴۰۲) با حضور خانواده شهدای هسته‌ای کشور در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد….

چهارمین همایش ادبی فخر ایران و مراسم رونمایی از خودرو دانشمند شهید «محسن فخری زاده» صبح چهارشنبه (۸ آذر ماه ۱۴۰۲) با حضور خانواده شهدای هسته‌ای کشور در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.