روز گذشته دو زلزله به بزرگی ۶.۴ و ۶.۳ ریشتر بندرعباس را لرزاند، مرکز این زلزله جزیره لافت بندرعباس بوده است که در پی این زمین لرزه مردم به خیابان‌ها پناه آوردند….

روز گذشته دو زلزله به بزرگی ۶.۴ و ۶.۳ ریشتر بندرعباس را لرزاند، مرکز این زلزله جزیره لافت بندرعباس بوده است که در پی این زمین لرزه مردم به خیابان‌ها پناه آوردند.