طبق گزارش برخی منابع آگاه خبری، ریاض در پی افشای رسوایی جنسی جدید سفیر عربستان سعودی در یمن، قصد دارد او را برکنار کند.

طبق گزارش برخی منابع آگاه خبری، ریاض در پی افشای رسوایی جنسی جدید سفیر عربستان سعودی در یمن، قصد دارد او را برکنار کند.