مقام‌های آمریکایی خبر دادند، برخورد ۲ هواپیما و سقوط آنها به درون دریاچه کوردالن در ایالت آیداهو احتمالا هشت کشته بر جا گذاشته است/عکس

مقام‌های آمریکایی خبر دادند، برخورد ۲ هواپیما و سقوط آنها به درون دریاچه کوردالن در ایالت آیداهو احتمالا هشت کشته بر جا گذاشته است/عکس