رئیس مرکز اورژانس تهران گفت: امروز در اتوبان تهران پردیس- بعد ازخروجی بابایی – روبه رو پارکینگ اتوبوس‌های شرکت واحد تصادف پراید و کامیون در ساعت ۰۱:۳۸به مرکز اورژانس اطلاع داده شد….

رئیس مرکز اورژانس تهران گفت: امروز در اتوبان تهران پردیس- بعد ازخروجی بابایی - روبه رو پارکینگ اتوبوس‌های شرکت واحد تصادف پراید و کامیون در ساعت ۰۱:۳۸به مرکز اورژانس اطلاع داده شد.