حوادث رکنا: بر اساس اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دزفول بر اثر تصادف یک دستگاه مینی بوس و پژو پنج نفر مصدوم شدند.

حوادث رکنا: بر اساس اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی دزفول بر اثر تصادف یک دستگاه مینی بوس و پژو پنج نفر مصدوم شدند.