تصادف شدید اچ.سی.کراس در بزرگراه شهید مدرس، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.

تصادف شدید اچ.سی.کراس در بزرگراه شهید مدرس، یک کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.