در این حادثه، سه دستگاه خودرو پژو پارس، وانت پیکان و پراید دچار حادثه شدندو هفت نفر مصدوم شدند.

در این حادثه، سه دستگاه خودرو پژو پارس، وانت پیکان و پراید دچار حادثه شدندو هفت نفر مصدوم شدند.