رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: تصادف دو خودرو سواری ام وی ام و آزارا با تریلی در محور شهرکرد به فرخ شهر باعث مصدومیت ۸ نفر شد….

رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: تصادف دو خودرو سواری ام وی ام و آزارا با تریلی در محور شهرکرد به فرخ شهر باعث مصدومیت ۸ نفر شد.