پیکر ماه چهره خلیلی بازیگر سینما و تلویزیون در لندن تشیع و به خاک سپرده شد. ماه چهره خلیلی ۵ روز پیش پس از یک دوره بیماریدر ۴۴ سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده دار فانی را وداع گفت….

پیکر ماه چهره خلیلی بازیگر سینما و تلویزیون در لندن تشیع و به خاک سپرده شد. ماه چهره خلیلی ۵ روز پیش پس از یک دوره بیماریدر ۴۴ سالگی بر اثر سرطان لوزالمعده دار فانی را وداع گفت.