پیکر مطهر شهید «حافظ نظری»، از اعضای تیپ فاطمیون که در درگیری های اخیر در منطقه حلب سوریه شهید شده‌بود، صبح سه شنبه ۲۹ بهمن در ساوه تشییع و به خاک سپرده شد….

پیکر مطهر شهید «حافظ نظری»، از اعضای تیپ فاطمیون که در درگیری های اخیر در منطقه حلب سوریه شهید شده‌بود، صبح سه شنبه ۲۹ بهمن در ساوه تشییع و به خاک سپرده شد.