دادستانی میبد در پی کشته‎شدن کودک هشت ساله به وسیله سگ‌های ولگرد پیامی صادر کرد.

 دادستانی میبد در پی کشته‎شدن کودک هشت ساله به وسیله سگ‌های ولگرد پیامی صادر کرد.