رکنا : ۱۶۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر مقابله با طالبان در هنگ مرزی زابل تشکر کردند.

رکنا : ۱۶۰ نماینده مجلس در بیانیه‌ای از مرزبانی جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر مقابله با طالبان در هنگ مرزی زابل تشکر کردند.