معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور، در توییتر خود نوشت: روحانی امروز از جناح های سیاسی تشکر کرد.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی رئیس جمهور، در توییتر خود نوشت: روحانی امروز از جناح های سیاسی تشکر کرد.